Nyheter

Til informasjon

SK Spyleservice AS har pr fredag 2.desember levert oppbudsbegjæring til Trøndelag Tingrett.

Vi har ikke lyktes med å få balansert inntekter og kostnader, og klarte til slutt ikke å overholde våre økonomiske plikter. Selskapet vil takke alle som har benyttet våre tjenester og ønsker dere lykke til videre.

God jul og godt nytt år når den tid kommer.

Vi har nå det siste halvåret fått jobbet oss opp bra med erfaring på vask og desinfeksjon av kyllinghus. Det er stadig nye ting å lære, men det tar vi innover oss. I disse dager er det dessverre et nytt virus som er ute og lufter seg i distriktet vårt, men vi er klare til å gjøre vår del for at dette ikke skal få fotfeste i husene vi er inne i. Vi har også tatt en gjennomgang i forhold til rengjøring/desinfeksjon av utstyr mellom hvert fjøs vi er inne i.

På slutten av august hadde vi jobben med vasking av et parkeringshus på Melhus før malerfirma skulle merke opp parkeringsplassene. Dette ble en ny erfaring for oss, og et nytt marked der utstyret kom til sin rett.

Det er fremdeles kyllinghus som er hovedgeskjeften, men vi er åpen for andre jobber der takhøyden er for lav for store biler, arealet er for stort for vanlig spyling eller lignende. Parkeringshus, fasader, større arealer mm, vi er åpne for det meste

1.gangsdesinfisering kostnadsfritt
Vi har bestemt oss for å for å tilby gratis 1.gangsdesinfeksjon til de 10 første som ønsker det(noen av dere har allerede bestilt, dere trenger ikke bestille på nytt).

Kriteriet er fremdeles likt det noen av dere har fått tilbud og informasjon om; bestilling av 3 påfølgende runder og tilgang til rådata for dokumentasjon av effekt. Se rapporten fra Rogaland som ligger her Produsentdata-fra-Rogaland

Dette er en desinfeksjon som mer enn sannsynlig vil gi dere lavere dødelighets-%, lavere cv og bedre tilvekst. Tidlig, god tilvekst gir dere mulighet til å benytte et rimeligere fôr over en lengre sluttperiode og med det gi en bedre økonomi pr innsett.

Om man da i tillegg med en rimelig effektiv vask utført av oss, en god planlegging av renhold/desinfeksjon, på sikt kan hente inn nok dager til å få et ekstra innsett pr år, så begynner det å ligne på noe.

Vi hører gjerne fra dere, både for bestilling og for mer informasjon.

Dette er ingen forskningsrapport, kun systematiserte rådata fra et utvalg produsenter i Rogaland. Satt sammen for å illustrere hva riktig desinfeksjon kan gjøre med dødelighet, vekt, cv og fôrbehov. Vi ønsker flere fjøs for å dokumentere effekten av dette i Trøndelag, og lover gode priser for alle testfjøs.

Vi har ledig kapasitet fra 25.april og ut i mai et stykke. Det vil også komme en rapport vedrørende tilvekst og redusert dødelighet etter desinfeksjon vi har startet opp med.

En god vask etterfulgt av god desinfeksjon gir sannsynlig bedre tilvekst og redusert dødelighet. Tester gir også indikasjon på at det er mulig å redusere på fôrtilgang eller bytte til annen fôrtype etter 3-4 uker. Dette vil gi dere bedre økonomi pr innsett, og raskere utført vask kan på sikt hente inn et innsett pr år.

Vi håper å høre fra dere